شماره تماس : 09127054121
محصولی در سبد خرید موجود نیست

تکنیک های آزمایشگاهی

20,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

سنجش

Laboratory Techniques & Lessons

این مجموعه شامل مجموعه ای از کلیپ ها جهت آموزش تکنیک های معمول آزمایشگاهی می باشد همراه این مجموعه نیز قسمت ششم مجموعه شیمی زنده می شود (که به معرفی تکنیک های ضروری آزمایشگاهی و نحوه عمل کردن به آنها می پردازه) قرار داده شده است .

Laboratory Techniques & Lessons
Barnard College Organic Chemistry Lab
Extraction.avi 38 MB
Gas Chromotography.avi 17 MB
Infrared Spectroscopy.avi 42 MB
Lab Safety.avi 36 MB
Melting Points 1.avi 41 MB
Melting Points 2.avi 28 MB
Melting Points 3.avi 27 MB
Recrystallization 1.avi 28 MB
Recrystallization 10.avi 31 MB
Recrystallization 2.avi 25 MB
Recrystallization 3.avi 31 MB
Recrystallization 4.avi 41 MB
Recrystallization 5.avi 29 MB
Recrystallization 6.avi 35 MB
Recrystallization 7.avi 28 MB
Recrystallization 8.avi 24 MB
Recrystallization 9.avi 35 MB
Reduction 1.avi 13 MB
Reduction 2.avi 18 MB
Reduction 3.avi 13 MB
Reduction 4.avi 19 MB
Reduction 5.avi 13 MB
Rotovap 1.avi 22 MB
Rotovap 2.avi 33 MB
Rotovap 3.avi 27 MB
Rotovap 4.avi 25 MB
Rotovap 5.avi 26 MB
Rotovap 6.avi 29 MB
Thin layer chromatography 1.avi 15 MB
Thin layer chromatography 2.avi 17 MB
Thin layer chromatography 3.avi 18 MB
Thin layer chromatography 4.avi 13 MB
Thin layer chromatography 5.avi 10 MB
Thin layer chromatography 6.avi 23 MB
Thin layer chromatography 7.avi 16 MB
Thin layer chromatography 8.avi 6 MB
Haverford College – Wintner Organic Chemistry Lectures
۰۱ – introduction.rm 47 MB
۰۲ – conformation.rm 86 MB
۰۳ – constitution.rm 73 MB
۰۴ – configurationa.rm 97 MB
۰۴ – configurationb.rm 74 MB
۰۵ – hydrocarbonringsa.rm 75 MB
۰۵ – hydrocarbonringsb.rm 49 MB
۰۶ – stereotopism.rm 98 MB
۰۷ – carbonbondinga.rm 99 MB
۰۷ – carbonbondingb.rm 82 MB
۰۸ – polyenesystemsa.rm 99 MB
۰۸ – polyenesystemsb.rm 59 MB
۰۹ – thermokinetics.rm 96 MB
۱۰ – functionality.rm 21 MB
۱۱ – acidandbasea.rm 92 MB
۱۱ – acidandbaseb.rm 19 MB
۱۲ – oxidationreductiona.rm 70 MB
۱۲ – oxidationreductionb.rm 44 MB
۱۳ – sn2ande2a.rm 84 MB
۱۳ – sn2ande2b.rm 68 MB
۱۴ – sn1ande1.rm 84 MB
۱۵ – elecaddalka.rm 82 MB
۱۵ – elecaddalkb.rm 50 MB
۱۵ – elecaddalkc.rm 25 MB
۱۶ – introcarbonyl.rm 88 MB
۱۷ – alcoholsynthesisa.rm 72 MB
۱۷ – alcoholsynthesisb.rm 50 MB
۱۸ – nucaddcarbonyl.rm 95 MB
۱۹ – nucsubcarbonyla.rm 80 MB
۱۹ – nucsubcarbonylb.rm 61 MB
۲۰ – aldolreactionsa.rm 67 MB
۲۰ – aldolreactionsb.rm 82 MB
۲۰ – aldolreactionsc.rm 37 MB
۲۰ – aldolreactionsd.rm 18 MB
۲۱ – carbohydratesa.rm 88 MB
۲۱ – carbohydratesb.rm 91 MB
۲۱ – carbohydratesc.rm 69 MB
۲۲ – review.rm 85 MB
Hongkong University – Laboratory Techniques Videos
DRYING_EXTRACT.wmv 5 MB
Dry_a.wmv 1 MB
Dry_b.wmv 2 MB
Dry_c.wmv 2 MB
Dsc.wmv 4 MB
ELUTING_COLUMN.wmv 4 MB
EXTRACTION.wmv 8 MB
Eyewash.wmv 1 MB
FLUTED_FILTER.wmv 2 MB
FLUTED_FILTRATION.wmv 2 MB
FRACTION_DISTILLATION.wmv 5 MB
Fumehood.wmv 1 MB
GC_MANUAL.wmv 1 MB
Gc_auto.wmv 3 MB
HPLC_AUTO.wmv 3 MB
HPLC_MANUAL.wmv 2 MB
Ir_solid.wmv 5 MB
Msb.wmv 3 MB
Nmr.wmv 3 MB
PIPETTING.wmv 4 MB
POLARIMETER.wmv 3 MB
PREPARE_COLUMN.wmv 3 MB
Packing.wmv 3 MB
Ph_me.wmv 7 MB
RECRYSTALLIZATION.wmv 8 MB
Reflux.wmv 3 MB
Rotavap.wmv 2 MB
SCHLENK_A.wmv 3 MB
SCHLENK_B.wmv 3 MB
SCHLENK_C.wmv 6 MB
SCHLENK_D.wmv 4 MB
SIMPLE_DISTILLATION.wmv 6 MB
Spillkit.wmv 1 MB
TITRATION.wmv 7 MB
Tga.wmv 6 MB
Tlc.wmv 5 MB
Uv_vis.wmv 3 MB
VACUUM_DISTILLATION.wmv 6 MB
VACUUM_FILTRATION.wmv 6 MB
VOLTAMMETRY.wmv 2 MB
VOLUMETRIC_FLASK.wmv 5 MB
Weighing.wmv 5 MB
San Jose University – Straus Visual Chemistry Lab Videos
GravityFiltration.mov 5 MB
IRPlates.mov 9 MB
clamping_safety.mov 7 MB
distillation.mov 14 MB
distiller.mov 2 MB
dryingsolids.mov 2 MB
dryingsolution.mov 3 MB
evaporation.mov 5 MB
extractionbottomtop.mov 10 MB
extractiontopbottom.mov 10 MB
fire_safety.mov 4 MB
glassware_safety.mov 7 MB
goggles_safety.mov 6 MB
groundglass.mov 3 MB
hood_safety.mov 5 MB
loadinggc.mov 4 MB
meltingpoint.mov 2 MB
microscale.mov 2 MB
microscale2.mov 15 MB
pipeting.mov 2 MB
reflux.mov 4 MB
safety.mov 17 MB
tlc.mov 5 MB
utilityclamp.mov 3 MB
vacuum.mov 8 MB
Vogel’s TEXTBOOK OF PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY .pdf 14 MB
Zubrick – Organic Chemistry Laboratory Survival Manual 2e HQ.pdf 8 MB

بهمراه قسمت ۶ مجموعه شیمی زنده می شود

Additional Information

وزن 50 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “تکنیک های آزمایشگاهی”